Banner warvictims.fgov.be

Medische verzorging en terugbetaling van het remgeld


Inleiding

Sommige categorieën van burgerlijke oorlogsslachtoffers hebben recht ofwel op terugbetaling van het remgeld ofwel op kosteloze medische verzorging.

Het betreft volgende personen:

De terugbetaling van het remgeld behoort tot de exclusieve bevoegdheid van het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV – NIOOO)

De kosteloze medische verzorging wordt toegekend ofwel door het IV – NIOOO op basis van documenten die door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers afgeleverd worden (o.a. beslissingen, attesten) ofwel door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers zelf (tijdens de procedure van de aanvraag van een invaliditeitspensioen).


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer